apohllo.pl
więcej niż strona domowa...
 

Instalacja Rubiego 1.9.3 w Ubuntu

Prosta instrukcja, jak zainstalować najnowszą wersję Rubiego (1.9.3-p0) w systemie Ubuntu (testowane z 11.04).

1. Najpierw instalujemy niezbędne pakiety za pomocą apt-get-a (m.in. Ruby w wersji 1.8):

$ sudo apt-get install zlib1g-dev libssl-dev libreadline-dev libxml2-dev libsqlite3-dev 
$ sudo apt-get install ruby curl git-core libyaml-dev

2. Następnie ściągamy i instalujemy Ruby Version Manager (w skrócie RVM):

$ curl -L get.rvm.io | bash -s stable

3. Wczytujemy nową konfigurację shella

$ source /home/user/.profile

4. Testujemy działanie RVM:

$ rvm help
[![Build Status](https://secure.travis-ci.org/mpapis/rvm.png)](http://travis-ci.org/mpapis/rvm)
= rvm
* http://github.com/wayneeseguin/rvm
== DESCRIPTION:
...

Jeśli nie widzimy powyższych komunikatów, znaczy to, że instalacja się nie powiodła! Należy przeczytać uważnie komunikat i sprawdzić co jest nie tak.

6. Instalujemy najnowszą stabilną wersję Rubiego:

$ rvm install 1.9.3
Installing Ruby from source...

Instalacja trwa kilka minut, ponieważ w jej trakcie kompilowany jest Ruby.

7. Na koniec ustawiamy Rubiego 1.9.3 jako domyślny interpreter używany w systemie:

$ rvm use 1.9.3 --default
Using /home/user/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p0

8. Weryfikujemy powyższe wydając polecenie:

$ ruby -v
ruby 1.9.3p0 (2011-10-30 revision 33570) [i686-linux]

9. Teraz możemy otworzyć konsolę irb i ostatecznie potwierdzić, że mamy najnowszą wersję Rubiego:

$ irb
ruby-1.9.3-p0 :001 > "abc".encoding
 => #<Encoding:UTF-8>
ruby | ubuntu | rvm | Opublikowano 07:51 09-08-2011. Ostatnia modyfikacja 16:39 16-04-2015 |
comments powered by Disqus