apohllo.pl
więcej niż strona domowa...
 

Kilka ważnych poleceń

Jest kilka poleceń i ustawień w Linuksie, które wprowadzam raz na rzadki czas, a po tym czasie zapominam i szukam ich wciąż na nowo.

GPG error – Debian/Ubuntu

Pobranie klucza GPG z serwera i dodanie go do apt-get-a:

$ sudo gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv 7D2C7A23BF810CD5
$ sudo gpg --export --armor 7D2C7A23BF810CD5 | sudo apt-key add -

PgUp/PgDown w historii poleceń

W Debianie/Ubuntu wystarczy w pliku /etc/inputrc odkomentować linijki (w Gentoo standardowo włączone):

"\e[A": history-search-backward
"\e[B": history-search-forward

Kolory znak zachęty z gitem

Dzięki poniższym poleceniom, znak zachęty w Linuksie jest kolorowy oraz posiada dodatkowe informacje dla katalogów zawierających repozytorium Git. Należy wrzucić do ~/.bash_profile

parse_git_branch ()
{
    if git rev-parse --git-dir >/dev/null 2>&1
    then
        gitver="[$(git branch 2>/dev/null| sed -n '/^\*/s/^\* //p')]" 
    else
        return 0
    fi
    echo -e $gitver
}
branch_color ()
{
 if git rev-parse --git-dir >/dev/null 2>&1
 then
     color="" 
     if git diff --quiet 2>/dev/null >&2 
     then
         color='\033[01;32m'
     else
         color='\033[01;31m'
     fi
 else
     return 0
 fi
 echo -ne $color
}
PS1='\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[01;34m\] \w\[$(branch_color)\]$(parse_git_branch) \[\033[01;34m\]\$\[\033[00m\] '
linux | debian | ubuntu | Opublikowano 12:01 09-08-2011. Ostatnia modyfikacja 12:09 09-08-2011 |
comments powered by Disqus