apohllo.pl
więcej niż strona domowa...
 

Musicbrainz w Rubim

SemanticWeb i Ruby

Niestety nie mam zbyt wiele czasu, aby tłumaczyć ideę SemanticWeb. W dwóch słowach można powiedzieć, że chodzi możliwość pobierania danych z Internetu w sposób zbliżony do podbierania danych z relacyjnej bazy danych. Oczywiście biorąc pod uwagę immanentny internetowy pluralizm, trudno wyobrażać sobie, że taka “baza danych” mogłaby posiadać wspólny schemat, dlatego też jednym z kluczowych elementów SemanticWeb jest koncepcja ontologii – w tym kontekście: specyfikacji pojęć, które służą do opisu danych.

Na dzień dzisiejszy jedną z najbardziej doniosłych manifestacji tej idei jest Linked Open Data i słynna chmura ontologii, czyli obrazek, który ma nas przekonać, że inwestując w ideę SemanticWeb, można już pobrać bardzo dużo danych w ten sposób i, co więcej, dane te nie będą odizolowane, ale przynajmniej w pewnym stopniu powiązane z innymi danymi, publikowanymi przez rozmaite podmioty.

Jednym z kluczowych elementów SemanticWeb staje się DBpedia, która jest ontologią powstałą na bazie informacji wyekstrahowanych z angielskiej (ale nie tylko) Wikipedii. Coraz więcej innych zasobów jest “linkowanych” do DBpedii, dzięki czemu staje się ona w dużej mierze ontologią (schematem) odniesienia.

Czy faktycznie można już wykorzystywać powiązania pomiędzy poszczególnymi źródłami wiedzy pozostaje kwestią dyskusyjną (np. przedstawione na obrazku powiązanie DBpedii z Musicbrainzem wydaje się mocno wątpliwe, gdyż najistotniejsze elementy – czyli klasy, nie są powiązane), niemniej jednak warto śledzić rozwój tej koncepcji, gdyż istotnie staję się ona coraz poważniej traktowana również przez instytucje komercyjne (np. Reuters, BBC).

Jako, że moim ulubionym językiem jest Rubi, jakiś czas temu testowałem możliwość wykorzystania biblioteki ActiveRDF do pobierania danych z DBpedii. W tamtym poście jest w zasadzie tylko kod i jeśli nie miało się styczności z ActiveRDF trudno cokolwiek z niego wywnioskować. W niniejszym poście chciałbym przedstawić inny przykład wykorzystania ActiveRDF, tym razem do pobierania danych z Musicbrainza, czyli wielkiej bazy zawierającej dane dotyczące tysięcy muzyków, płyt, utworów muzycznych i tym podobnych.

ActiveRDF

ActiveRDF, jak można wnioskować na podstawie nazwy, ma uczynić nasze życie z SemanticWeb znacznie prostszym (podobnie jak ActiveRecord czyni prostszym (?) obsługę relacyjnych baz danych). Niestety po tym jak twórca tej biblioteki, czyli Eyal Oren przestał się nią opiekować, straciła ona swoja początkową stabilność, a, co gorsza, wiele przykładów, które zostały udokumentowane, przestało działać w kolejnych wersjach. Jest to pewna przypadłość języków dynamicznych, w szczególności Rubiego, że twórcy rozwiązań mniejszą wagę przywiązują do zachowania stabilnego API – w myśl zasady: “lepsze wrogiem dobrego”, zapominając jednak, że często “działające lepsze od żadnego”. Pomijając jednak te filozoficzne dywagacje, warto wspomnieć, że obecnie ActiveRDF ma swoje konto na Githubie i jest rozwijane. Niemniej jednak uruchomienie najnowszej (1.7.0) wersji, w szczególności jeśli używamy Rubiego 1.9 nie jest wcale banalne.

Niestety aktualny opiekun biblioteki nie otagował tej wersji, nie wysłał jej także na gemcuttera, przez co skazani jesteśmy na budowanie gema ze źródeł, co wcale nie jest takie banalne (specyfikacja gemów zdefiniowana jest z użyciem jewelera, który jest niekompatybilny z Rubim 1.9). Dlatego najprościej jest ściągnąć mojego brancha 1_7_0

$ git clone git://github.com/apohllo/ActiveRDF.git
...
$ cd ActiveRDF

Niestety nie obejdzie się bez użycia Rubiego 1.8 do zbudowania gema. Ja korzystam z Gentoo, dlatego mogę zmienić wersję wykonując polecenie:

$ sudo eselect ruby set 1
Successfully switched to profile:
 ruby18
$ /usr/bin/ruby18 /usr/bin/rake build
(in /home/fox/src/ruby/ActiveRDF)
Gokdok is not available. Install with: gem install gokdok
Rcov or dependency is not available
Generated: activerdf_net7.gemspec
activerdf_net7.gemspec is valid.
WARNING: no rubyforge_project specified
WARNING: deprecated autorequire specified
 Successfully built RubyGem
 Name: activerdf_net7
 Version: 1.7.0
 File: activerdf_net7-1.7.0.gem
$ sudo eselect ruby set 2
Successfully switched to profile:
 ruby19
$ sudo gem install pkg/activerdf_net7-1.7.0.gem

Można również skorzystać z rvm, ale nie będę tego opisywał w szczegółach.

Kiedy mamy już zbudowany i zainstalowany gem activerdf w wersji 1.7.0 musimy jeszcze doinstalować odpowiedni adapter RDF. Ponieważ Musicbrainz eksponuje sparql endpoint, musimy doinstalować właśnie ten adapter:

$ cd activerdf-sparql/
$ gem build activerdf-sparql.gemspec
WARNING: no email specified
WARNING: no homepage specified
WARNING: no rubyforge_project specified
WARNING: description and summary are identical
 Successfully built RubyGem
 Name: activerdf-sparql
 Version: 1.3.6
 File: activerdf-sparql-1.3.6.gem
$ sudo gem install activerdf-sparql-1.3.6.gem
...

W tej chwili jesteśmy już w pełni wyposażeni aby korzystać z ActiveRDF w najnowszej wersji w Rubim 1.9

Musicbrainz

Sparql endpoint Musicbrainz jest obsługiwany przez serwer d2r, który oficjalnie nie jest wspierany przez aktualny adapter ActiveRDF. Najwyraźniej jednak standard SPARQL staje się na tyle dojrzały, że nie ma zbyt wielu różnic pomiędzy poszczególnymi implementacjami, dzięki czemu można wykorzystać np. implementację dla serwera Virtuoso.

require 'active_rdf'
include ActiveRDF
ConnectionPool.add(:type => :sparql, :url => 'http://dbtune.org/musicbrainz/sparql', :engine => :virtuoso)

Powyższy kod tworzy połączenie z ontologią Musicbrainz. Następnie rejestrujemy najistotniejsze przestrzenie nazw (FOAF:http://www.foaf-project.org/, oraz MusicOntology:http://musicontology.com/):

ActiveRDF::Namespace.register :foaf, 'http://xmlns.com/foaf/0.1/'
ActiveRDF::Namespace.register :mo, 'http://purl.org/ontology/mo/'

W zasadzie w tym momencie moglibyśmy już przeglądać zawartość Musicbrainza, ale jest jeszcze jeden haczyk – otóż najwyraźniej serwer D2R nie radzi sobie z zapytaniami, w których explicite podane są typy atrybutów (np. dla łańcucha znaków). Dlatego też musimy ustawić zmienną globalną (sic!) $activerdf_without_datatype na true:

$activerdf_without_datatype = true

Mam nadzieję, że w kolejnych wersjach ActiveRDF można będzie zrobić to w bardziej cywilizowany sposób. Tak, czy owak, w tej chwili możemy już przeglądać szczegółowe informacje na temat muzyków, zespołów i innych, np. W teorii wygląd prosto, ale w praktyce (ze względu na rozproszony charakter wiedzy), sprawy się komplikują:

sting = ActiveRDF::Query.new.select(:x).where(:x, FOAF::name, "Sting").execute[0]
sting.foaf::name.first
#=> "Sting" 
groups = ActiveRDF::Query.new.select(:x).where(:x, FOAF::member, sting).execute
groups.each{|g| puts g.foaf::name.first}
Strontium 90
The Police

W powyższym przykładzie z bazy pobieram zasób, który reprezentuje Stinga. Następnie odpytujemy się o jego “nazwę” – i tutaj właśnie pierwsza niespodzianka, bo musimy dla tej nazwy (które też jest zasobem) wywołać metodę “first”. Powód tego (w moim najlepszym mniemaniu) jest taki, że moglibyśmy mieć w kilku źródłach wiedzy różne wartości tego predykatu i musimy mieć dostęp do wszystkich.

Następnie pobieramy informacje o zespołach, w których grał Sting. Wykorzystujemy do tego predykat FOAF:member, który wiąże grupę z jej członkami (grupa jest podmiotem w tej relacji). Dostajemy dwa rezultaty, do których dobieramy się tak jak wcześniej.

Na koniec pobierzemy informacje o zarejestrowanych koncertach, w których Sting był wiodącym wokalistą:

performances = ActiveRDF::Query.new.select(:x).where(:x, MO::lead_singer, sting).execute
performances.each{|g| puts g.label}
#=> Sting performing (recorded on album Why Don't You Answer?)
#=> Sting performing (recorded on album Zenyattà Mondatta)

Jak widać powyżej, w bazie widnieją tylko informacje o dwóch zarejestrowanych koncertach.

Podsumowanie

Pomimo problemów jakie trzeba rozwiązać, korzystając z wiedzy zawartej w SemanticWeb, można przyjąć na chwilę obecną, że technologie semantyczne są już “używalne”, a w Rubim, czego mogliśmy się spodziewać, po przezwyciężeniu problemów konfiguracyjnych, można całkiem przyjemnie je przetwarzać.

ruby | semantic web | active rdf | musicbrainz | Opublikowano 11:44 22-05-2010. Ostatnia modyfikacja 14:01 22-05-2010 |
comments powered by Disqus