apohllo.pl
więcej niż strona domowa...
 

RVM + Passenger

Kilka uwag przy korzystaniu z kombinacji RVM + Passenger:

  1. Sprawdź czy w pliku konfiguracyjnym passengera (np. /etc/apache2/mods-enabled/rails.load) używana jest ta sama wersja Rubiego co w konsoli. Jeśli Passenger informuje, że brakuje jakiegoś gema, a bundle install przebiegło bez problemu, to prawdopodobną przyczyną jest właśnie inna wersja Rubiego (i inny gemset) dla RVM oraz Passengera.
  2. Przy instalacji Passengera upewnij się, że rvm use ruby... --default było wywołane przez użytkownika uprzywilejowanego. Niestety użycie tego samego wywołania przez innego użytkownika spowoduje błędy.
  3. Więcej informacji na ten temat
ruby | passenger | rvm | Opublikowano 16:22 25-08-2012. Ostatnia modyfikacja 16:22 25-08-2012 |
comments powered by Disqus