apohllo.pl
więcej niż strona domowa...
 

Skrypt dla Jupytera na Prometeuszu

Ten wpis dotyczy konfiguracji Jupytera tak, żeby działał na Prometeuszu. Przy okazji środowisko jest tak skonfigurowane, że można używać GPU.

Jako alternatywę polecam użycie biblioteki idact

Ważne jest aby przed instalacją virutalneva załadować odpowiedni moduł Python, np.

unset PYTHONPATH
module load plgrid/tools/python/3.6.5

Następnie instalujemy virtualenva na Prometeuszu. Najprościej zrobić to zgodnie z instrukcją z dokumentacji Virtualnevna

Zakładamy, że virtualenv jest w katalogu ~/python3_6. Aktywujemy go wywołaniem:

source ~/python3_6/bin/activate

Instalujemy wszystkie potrzebne nam biblioteki, w szczególności Jupytera:

pip install jupyter-notebook

Generujemy również klucz, który pozwoli nam na logowanie się na Prometeusza z Prometeusza, bez podawania hasła.

Następnie tworzymy plik o nazwie jupyter.sh o następującej treści

unset PYTHONPATH
module load plgrid/apps/cuda/9.0
module load plgrid/libs/lapack/3.8.0
module load plgrid/libs/hdf5/1.10.1
module load plgrid/libs/openblas/0.2.19
module load plgrid/libs/atlas/3.10.3
module load plgrid/tools/gcc/8.1.0
module load plgrid/tools/python/3.6.5
module load plgrid/tools/java8/1.8.0_60
export XDG_RUNTIME_DIR=~/xdg
export PORT=${1:-9000}
echo $PORT
source ~/python3_6/bin/activate
~/python3_6/bin/jupyter-notebook --no-browser --port=${PORT} notebooks &
sleep 10
ssh -N -R ${PORT}:localhost:${PORT} login01

Po uzyskaniu dostępu do węzła obliczeniowego plik ten pozwoli nam na pracę na Jupyterze na komputerze lokalnym, pod warunkiem, że zalogujemy się przekierowując port 9000

ssh pro -L 9000:localhost:9000
| Opublikowano 09:56 30-09-2019. Ostatnia modyfikacja 09:56 30-09-2019 |
comments powered by Disqus