apohllo.pl
więcej niż strona domowa...
 

Przeniesienie aplikacji

Na komputerze lokalnym w katalogu library

1. Inicjujemy repozytorium git:

$ git init

2. Dodajemy wszystkie pliki do indeksu:

$ git add .

3. Zatwierdzamy zmiany:

$ git commit -m "Import projektu"

4. Kopiujemy repozytorium na wierzbę, np.:

$ scp -r .git pohl@wierzba.wzks.uj.edu.pl:~/library.git

Na wierzbie w katalogu domowym

1. Modyfikujemy plik library.git/config zmieniając parametr bare na true.

2. Klonujemy repozytorium (należy uwzględnić prawidłową ścieżkę):

$ git clone file:///home/epi/pohl/library.git

3. Zmieniamy katalog na library

$ cd library

4. Ustwiamy zmienną .rvmrc:

$ echo 'rvm use 1.9.3' >> .rvmrc
$ echo 'rvm gemset use global' >> .rvmrc

5. Przechodzimy do aktualnego katalogu i akceptujemy zmiany (y):

$ cd .

6. Wywołujemy polecenie bundle:

$ bundle

7. Aktualizujemy schemat bazy danych:

$ rake db:migrate

8. Uruchamiamy serwer na odpowiednim porcie:

$ rails s -p 33xx
Dla komputerów:
  • poniżej 40: xx = numer komputera
  • od 40 wzwyż: xx = numer komputera – 40
rails | git | Opublikowano 11:18 04-01-2012. Ostatnia modyfikacja 20:58 04-12-2013 |
comments powered by Disqus