apohllo.pl
więcej niż strona domowa...
 

Vim Rails plugin

Dobrym dodatkiem do Vima jest zestaw pluginów, które ułatwiają pracę z Railsami.

cp -r /home/pracow/pohl/vim ~/.vim
cp /home/pracow/pohl/vim_rc ~/.vimrc
Po instalacji dostępnych będzie kilka przydatnych komend:
  • :NERDTree (po otwarciu vim-a) – powoduje wyświetlenie drzewa katalogów i plików (przykład poniżej)
  • gf (np. w kontrolerze na akcji, w widoku na “partialu”, itp.) – przejście do stowarzyszonego pliku (widoku dla akcji, partialu, itp.)
  • :R<enter> – przejście do stowarzyszonego pliku (np. dla widoku jest to kontroler)
  • :A<enter> – przejście do alternatywnego pliku (np. dla widoku jest to helper)
  • <ctrl>+f – szybkie wyszukiwanie pliku
  • % – przeskakuje pomiędzy nawiasami, elementami HTML-a, if – end, itp.
  • <shift>+v – zaznaczanie linii
  • = – wyrównywanie kodu
  • y – kopiowanie zaznaczenia
  • p – wstawianie zaznaczenia

W powyższych komendach + oznacza, że klawisze wciskamy jednocześnie. Brak plusa oznacza, że klawisze wciskamy po kolei.

rails | vim | Opublikowano 03:50 13-10-2010. Ostatnia modyfikacja 11:56 19-12-2011 |
comments powered by Disqus