apohllo.pl
więcej niż strona domowa...
 

Wierzba - konfiguracja

Wersja Railsów

TE INFORMACJE NIE SĄ AKTUALNE!

Na serwerze wierzba.wzks.uj.edu.pl zainstalowane są Railsy w wersji 2.3.5.

Na specjalne życzenie mogą być zainstalowane Railsy w innej wersji, ale zdecydowanie zalecane jest używanie wersji 2.3.5. Aby zmienić używaną wersję Railsów w aplikacji, należy w pliku config/environment.rb odnaleźć fragment:

RAILS_GEM_VERSION = '2.3.5' unless defined? RAILS_GEM_VERSION

i zamienić faktyczną wartość RAILS_GEM_VERSION, na tę przedstawioną powyżej.

Gemy

Na serwerze zainstalowanych jest całkiem sporo gemów:
 • rak – przeglądanie plików w poszukiwaniu łańcucha znaków
 • RubyInline – biblioteka pozwalająca na łatwe dodawanie kodu w C do programów w Rubim
 • unicode – wsparcie Unicode dla Rubiego w wersji 1.8
 • wirble – kolorwane irb z wsparciem dla historii
 • cucumber – platforma BDD
 • ferret – wyszukiwanie pełnotekstowe
 • sphinx – jw.
 • image_science – biblioteka do zmiany rozmiaru plików graficznych
 • rmagick – inna biblioteka, j.w.
 • ruby-openid – OpenID dla Rubiego
 • will_paginate – paginacja w Railsach
 • mysql – bindingi dla MySQL
 • sqlite3 – binding dla sqlite3
 • ruby-debug-ide – debuggin w RadRails?
 • authlogic – logowanie w Rails
 • paperclip – załączniki

Jeśli jednak potrzebny jest inny plugin, to proszę o kontakt mejlowy, a z dużym prawdopodobieństwem zostanie zainstalowany.

Passenger

Aplikacje są serwowane za pomocą modułu Apache o nazwie Passenger. Dzięki temu w docelowej konfiguracji aplikacja działa na porcie 80 (domyślny port HTTP). Aby jednak aplikacja działała poprawnie muszą być spełnione następujące warunki:
 • aplikacja musi znajdować się w katalogu domowym użytkownika (a nie w którymś z podkatalogów, w szczególności nie w public_html)
 • aplikacja działa w trybie produkcyjny, dlatego w szczególności musi mieć skonfigurowaną bazę danych dla tego trybu (można wykorzystać tę samą konfigurację co dla tryby developerskiego)
 • administrator (czyli ja :) musi być poinformowany o loginie użytkownika i katalogu, w którym znajduje się aplikacja (np. user1 rails_projekt) – dopiero wtedy aplikacja zacznie działać pod adresem podanym niżej.

Tak skonfigurowana aplikacja dostępna jest pod adresem:

wierzba.wzks.uj.edu.pl/uzytkownik/katalog

(Proszę zwrócić uwagę na brak tyldy)

Dodatkowo, zmiany w plikach aplikacji widoczne są tylko po jej zrestartowaniu, które wykonuje się poprzez utworzenie pliku restart.txt w katalogu tmp aplikacji, najprościej za pomocą komendy:

$ touch tmp/restart.txt

która wykonywana jest w głównym katalogu aplikacji (czyli w powyższym przypadku w ~/rails_projekt).

Google Maps

W wersji produkcyjnej będziemy korzystać z jednego klucza do API Google Maps dla adresu wierzba.wzks.uj.edu.pl

Jeśli ktoś korzysta z API Google Maps, to proszę o kontakt mejlowy.

rails | wierzba | Opublikowano 07:19 03-03-2010. Ostatnia modyfikacja 18:22 04-01-2013 |
comments powered by Disqus