apohllo.pl
więcej niż strona domowa...
 

Wymagania

Wstęp

Materiał umieszczony na stronie obejmuje dwa przedmioty:
  • Interfejs graficzny
  • Interfejs graficzny – projekt

Zaliczenie przedmiotu ‘Interfejs graficzny’

Aby zaliczyć przedmiot ‘Interfejs graficzny’ konieczne jest napisanie kolokwium zaliczeniowego na minimum 50% punktów. Możliwe jest uzyskanie dodatkowych punktów, które wliczają się do sumy punktów na kolokwium poprzez rozwiązywanie zadań w trakcie zajęć laboratoryjnych. Przedstawienie poprawnych rozwiązań wszystkich zadań przypisanych do określonego laboratorium skutkuje uzyskanie 1 punktu. Rozwiązania te muszą być oddane w odpowiednim terminie (najczęściej w dniu, w którym rozpoczęto prace nad materiałem danego laboratorium).

Zaliczenie przedmiotu ‘Interfejs graficzny – projekt’

Zaliczenie przedmiotu ‘Interfejs graficzny – projekt’ wymaga realizacji zadań w projekcie ‘Rocznik Kognitywistyczny’:https://github.com/apohllo/rocznik Skala ocen:
  • 2 punkty – ocena dostateczna
  • 4 punkty – ocena dobra
  • 6 punktów – ocena bardzo dobra

Zadania muszą być zaimplementowane w frameworku Ruby on Rails oraz wysłane do oryginalnego projektu za pośrednictwem Githuba.

epi | interfejs graficzny | wymagania | Opublikowano 18:18 04-01-2013. Ostatnia modyfikacja 17:54 23-10-2015 |
comments powered by Disqus