apohllo.pl
więcej niż strona domowa...
 

Problem z jgem

Kolejny problem, na jaki można natrafić rozpoczynając przygodę z JRuby, to brak wystarczających zasobów pamięciowych przy próbie zainstalowania nowego gema, np.:

# jgem install ActiveRecord-JDBC
Bulk updating Gem source index for: http://gems.rubyforge.org
Exception in thread "main" java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space

Rozwiązanie polega na zwiększeniu maksymalnego dostępnego obszaru stosu. W Javie można to zrobić poprzez opcję -Xmx. W Gentoo, które używam na co dzień, sprowadza się to do edycji pliku /usr/bin/jruby:

#!/bin/bash
gjl_package=jruby
gjl_main="org.jruby.Main" 
gjl_java_args="-Djruby.base=/usr/share/jruby -Djruby.home=/usr/share/jruby -Djru
by.lib=/usr/share/jruby/lib -Djruby.script=jruby -Djruby.shell=/bin/sh -Xmx256m" 
source /usr/share/java-config-2/launcher/launcher.bash

Dodanie opcji -Xmx256m na końcu listy argumentów Javy (gjl_java_args) pozwoliło na bezproblemowe zainstalowanie wymaganego gema.

java | ruby | jruby | gem | gentoo | Opublikowano 17:22 14-04-2007. Ostatnia modyfikacja 08:58 03-05-2007 |
comments powered by Disqus