apohllo.pl
więcej niż strona domowa...
 

Passenger

Wstęp

Passenger (znany również jako mod_passenger, Phusion Passenger, mod_rails) jest modułem dla Apache, który znacząco upraszcza wdrażanie Railsów na serwerach produkcyjnych. Dzięki niemu można zupełnie zapomnieć o konfigurowaniu i zarządzaniu wieloma instancjami Mongrela, przydzielaniu dla nich portów, etc.

Dzięki Passnegerowi odpalenie Railsów w środowisku produkcyjnym jest niemal tak samo proste jak odpalenie aplikacji napisanej w PHP. Ma to szczególne znaczenie dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z RoR (co staje się jeszcze prostsze dzięki domyślnemu wykorzystaniu Sqlite’a), a także dla osób, które zarządzają serwerami, na których odpalanych jest wiele aplikacji tego rodzaju.

Odpowiednio skonfigurowany Passenger sam zawiaduje tworzeniem i usuwaniem instancji Railsów, w zależności od obciążenia serwera, posiada również wbudowany load-balancer.

Instalacja i konfiguracja modułu Passenger w Gentoo

Poniżej przedstawiona jest konfiguracja modułu Passenger w Gentoo. W innych dystrybucjach można skorzystać ze sposobu opisanego na stronie projektu

W Gentoo wystarczy wpisać:

emerge -va passenger

Następnie musimy włączyć obsługę modułu w serwerze Apache. Konieczna jest edycja pliku /etc/conf.d/apache2. Modyfikujemy zmienną APACHE2_OPTS, tak by zawierała opcję PASSENGER:

APACHE2_OPTS="-D INFO ... -D PASSENGER"

Na koniec restartujemy serwer:

/etc/init.d/apache2 restart

Jeśli jakiś DocumentRoot w konfiguracji Apache wskazuje na katalog public railsowego projektu, to wywołanie stowarzyszonego z nim adresu spowoduje jego uruchomienie. Dzieje się tak, gdyż w domyślnej konfiguracji Passengera ustawiona jest opcja automatycznego wykrywania aplikacji tego rodzaju. Jeśli chcemy ją zmodyfikować lub dostroić inne opcje (np. maksymalną ilość instancji aplikacji, itp). edytujemy plik /etc/apache2/modules.d/30_mod_passenger.conf.

Przykładowo, jeśli chcemy zwiększyć maksymalną liczbę instancji do 30 (domyślnie 20), modyfikujemy parametr PassengerMaxPoolSize. Oczywiście zmiany tego rodzaju będą widoczne po zrestartowaniu Apache.

Zarządzanie Passangerem

Passenger pozwala na łatwe zarządzanie projektami, które zostały uruchomione z jego użyciem. Aby zrestartować jakąś aplikację (np. w celu uwzględnienia zmian w kodzie źródłowym) wystarczy stworzyć plik restart.txt w katalogu tmp aplikacji, która ma być zrestartowana.

Ponadto w systemie instalowanych jest kilka poleceń pozwalających na monitorowanie stanu naszych aplikacji. passenger-status wyświetla informację o uruchominych aplikacjach a także liczbie ich instancji; passenger-memory-stats wyświetla szczegółowe informacje o pamięci zużywanej przez poszczególne aplikacje; passenger-stress-test pozwala zaś obserwować jak nasza aplikacja zachowuje się przy większym obciążeniu.

Co więcej – jeśli Passenger wykryje jakieś błędy w konfiguracji (np. aplikacja napisana została z użyciem Railsów w wersji 1.2.3, a nie są one zainstalowane na serwerze), informacja o nich pojawia się przy próbie odwołania się do jej adresu. Co więcej – pojawia się również informacja jak rozwiązać dany problem (we wspomnianym przypadku była to prośba wykonanie polecenia sudo gem install rails --version 1.2.3).

Podsumowanie

Użycie modułu Passanger znacznie upraszcza uruchamianie i zarządzanie wieloma aplikacjami napisanymi w frameworku Ruby on Rails. Co więcej – wraz z Passengerem można zainstalować tzw. Ruby Enterprise Edition, który pozwala znacząco zredukować ilość zajętej pamięci.

Na początku roku 2009 będę dysponował informacjami o tym, jak zachowuje się Passenger w środowisku, w którym modułu ten zarządza kilkudziesięcioma niezależnymi aplikacjami. Postaram się je opublikować, gdyż pozwolą odpowiedzieć na pytanie, czy jego wykorzystanie nie prowadzi do problemów związanych z wydajnością i stabilnością systemu.

ruby | rails | passenger | Opublikowano 05:58 09-11-2008. Ostatnia modyfikacja 18:34 08-03-2009 |
comments powered by Disqus