apohllo.pl
więcej niż strona domowa...
 

Instalacja systemu

Laboratorium dotyczy instalacji systemu Linux – dystrybucji Ubuntu Server 12.04 32-bit LTS.

Prerekwizyty

Zadania do wykonania

 • uruchomienie i skonfigurowanie VirtualBoksa
  • typ systemu: Linux/Ubuntu
  • pamięć RAM: 512 MB
  • startowy dysk twardy 8GB, dynamicznie rozszerzany obraz, ścieżka – nazwisko
  • nośnik instalacyjny – obraz płyty CD Ubuntu
  • mostkowana karta sieciowa
 • zainstalowanie systemu w wersji serwerowej
  • hostname: <nazwisko małymi literami, bez polskich znaków>
  • pełne nazwisko użytkownika: własne imię i nazwisko
  • nazwa użytkownika (login) <jak nazwa hosta>
  • hasło: password
  • brak szyfrowania katalogu domowego
  • strefa czasowa: Warszawa
  • dysk – “Use entire disk/Użycie całego dysku” (bez LVM, czyli pierwsza opcja)
  • przy pytaniu o zapisanie zmian na dysku, należy wybrać “yes/tak”
  • brak serwera pośredniczącego/proxy
  • brak automatycznej aktualizacji
  • brak preinstalowanych składników
  • instalacja programu GRUB
 • weryfikacja połączenia z internetem
 • instalacja i konfiguracja demona SSH, tak by był on automatycznie uruchomiony przy starcie systemu
 • zalogowanie się na maszynę wirtualną w terminalu maszyny fizycznej (wszystkie kolejne działania realizowane są w ramach tej sesji/okna, a nie okna VirtualBoksa).
 • instalacja przeglądarki links
 • uruchomienie przeglądarki links
 • zapisanie stanu systemu (migawka)
 • zamknięcie systemu z poziomu linii poleceń

Warunki powodzenia

 • brak graficznego systemu użytkownika na serwerze
 • możliwość zalogowania się na maszynę wirtualną jako zwykły użytkownik
 • uruchomienie przeglądarki links i pomyślne wyświetlenie strony www.google.com
 • zamknięcie systemu z poziomu linii poleceń
linux | debian | Opublikowano 04:37 09-03-2010. Ostatnia modyfikacja 23:04 23-03-2014 |
comments powered by Disqus