apohllo.pl
więcej niż strona domowa...
 

Ruby on Rails

Laboratorium dotyczy instalacji interpretera języka Ruby i konfiguracji serwera WWW, tak by obsługiwał framework Ruby on Rails.

Prerekwizyty:
 • migawka z zainstalowaną bazą danych i Gitem
Zadania do wykonania:
 • zainstalować następujące pakiety w systemie Debian: zlib1g-dev libssl-dev libreadline5-dev libxml2-dev libsqlite3-dev ruby rubygems
 • zainstalować narzędzie RVM (Ruby version manager) tak aby było widoczne w całym systemie (dla każdego użytkownika)
 • korzystając z RVM zainstalować interpreter języka Ruby w wersji 1.9.2
 • ustawić Ruby 1.9.2 jako domyślny interpreter Rubiego dla całego systemu
 • zainstalować Refinery CMS i utworzyć nowy projekt w katalogu użytkownika “user”
 • utworzyć bazę danych MySQL dla Refinery CMS: refinery_development
 • skonfigurować Refinery CMS, tak by korzystało z utworzonej bazy (dla trybu developerskiego)
 • uruchomić aplikację na porcie 3000 korzystając z serwera WebRick
 • upewnić się, że aplikacja działa
 • wyłączyć serwer WebRick
 • zalogować się z maszyny hosta na maszynę wirtualną
 • zainstalować program screen
 • odpalić sesję programu screen a w niej odpalić serwer WebRick na porcie 3000
 • odłączyć się (detach) od sesji screen-a
 • wylogować się z maszyny wirtualnej
Warunek powodzenia:
 • w konsoli maszyny wirtualnej nie jest uruchominy serwer WebRick
 • po wylogowaniu się z maszyny wirtualnej pod adresem http://adres_maszyny_wirtualnej:3000/ dostępne jest Refinery CMS – można się zalogować jako “admin” i utworzyć nową podstronę
Wersja dla zaawansowanych (5 dodatkowych punktów):
 • zainstalować gem passenger
 • skonfigurować Passengera tak, by współpracował z zainstalowanym serwerem WWW
 • skonfigurować Passengera tak, by współpracował z RVM-em
 • utworzyć bazę danych refinery_production
 • skonfigurować Refinery tak by w trybie produkcyjnym korzystało z bazy refinery_production
 • skonfigurować Passengera tak, by obsługiwał Refinery CMS w trybie produkcyjnym zainstalowane w katalogu domowym użytkownika “user” pod adresem http://adres_maszyny_wirtualnej/refinery
Warunek powodzenia:
 • pod adresem http://adres_maszyny_wirualnej/refinery dostępne jest Refinery CMS w trybie produkcyjnym
ruby | rails | passenger | Opublikowano 05:08 10-03-2010. Ostatnia modyfikacja 07:13 25-05-2011 |
comments powered by Disqus