apohllo.pl
więcej niż strona domowa...
 

Bezpieczne logowanie

Laboratorium dotyczy konfiguracji sposobów bezpiecznego komunikowania się z serwerem w ramach protokołu SSH oraz HTTPS.

Prerekwizyty:

Zadania do wykonania:

Zabezpieczenie protokołu SSH

 • wygenerowanie na maszynie hosta pary kluczy RSA, chronionych hasłem “rsarsa” służących do bezpiecznego komunikowania się w protokole SSH
 • Uwaga! W praktyce hasło powinno być znacznie dłuższe i trudne do odgadnięcia!
 • zalogowanie się na maszynę wirtualną w oknie terminala maszyny fizycznej
 • instalacja klucza publicznego na maszynie wirtualnej
 • zablokowanie możliwości logowania na maszynę wirtualną w sposób inny niż z wykorzystaniem klucza publicznego
 • dodanie na maszynie wirtualnej użytkownika user1 z hasłem user1

Zabezpieczenie połączenia HTTPS

 • zalogowanie się na maszynę wirtualną w oknie terminala maszyny fizycznej
 • wygenerowanie klucza szyfrującego dla serwera WWW (server.key) z hasłem “rsarsa”
 • wygenerowanie żądania do centrum certyfikującego o podpisanie klucza (server.csr)
 • własnoręczne wystawienie certyfikatu autentyczności dla wygenerowanego żądania (server.crt)
 • zainstalowanie klucza i certyfikatu w serwerze WWW
Warunki powodzenia:
 • możliwość zalogowania się na maszynę wirtualną z wykorzystaniem infrastruktury klucza asymetrycznego i niemożność zalogowania się w inny sposób (testowane na koncie user1)
 • możliwość otwarcia dowolnej strony na serwerze WWW z wykorzystaniem protokołu HTTPS
rsa | https | Opublikowano 12:38 28-02-2011. Ostatnia modyfikacja 11:31 19-05-2014 |
comments powered by Disqus