apohllo.pl
więcej niż strona domowa...
 

Serwer WWW

Laboratorium dotyczy instalacji i konfiguracji serwera WWW.

Prerekwizyty

Konfiguracja Apache w Ubuntu

 • pliki konfiguracyjne Apache znajdują się w katalogu /etc/apache2/
 • konfiguracja modułów znajduje sie w katalogu /etc/apache2/mods-available
 • uruchomienie modułu odbywa się poprzez stworzenie odwołania symbolicznego w katalogu /etc/apache2/mods-enabled albo za pomocą polecenia a2enmod i restart serwera
 • logi błędów znajdują się w katalogu /var/log/apache2/

Zadania do wykonania

 • zalogowanie się na maszynę wirtualną w oknie terminala maszyny fizycznej
 • instalacja serwera WWW Apache
 • modyfikacja komunikatu pojawiającego się pod domyślnym adresem (http://virtual.host.ip) – “Witaj na stronie EPI – serwer skonfigurowł(a) <imię i nazwisko>”
 • dodanie obsługi katalogów użytkownika (http://virtual.host.ip/~nazwisko)
 • utworzenie repozytorium git na Wierzbie, zawierającego projekt z przedmiotu “Statyczny dokument hipertekstowy”
 • sklonowanie projektu z Wierzby na maszynę wirtualną
 • umieszczenie projektu w katalogu public_html
 • udostępnienie projektu poprzez serwer WWW
 • zabezpieczenie katalogu użytkownika przed niepowołanym dostępem z wykorzystaniem prostej autoryzacji (HTTP Basic Authorization). Login: student, hasło: password.
 • całkowite zablokowanie dostępu do katalogu .git

Warunki powodzenia

 • po restarcie komputera, bezpośrednio po uruchomieniu przeglądarki pod adresem maszyny wirtualnej pojawia się komunikat “Witaj na stronie EPI…”
 • poprawne wyświetlanie polskich znaków w powyższym komunikacie (bez jakichkolwiek zmian w konfiguracji przeglądarki internetowej)
 • jw. ale w katalogu użytkownika (http://virtual.host.ip/~student) można wyświetlić projekt z przedmiotu “Statyczny dokument hipertekstowy” – tylko po zalogowaniu
 • w katalogu użytkownika (tzn. http://virtual.host.ip/~student) nie może być dostępny plik z hasłem pozwalającym na zalogowanie się
 • historia zmian w repozytorium git wskazująca na to, że projekt został sklonowany z Wierzby
 • niemożność wyświetlenia katalogu .git w katalogu użytkownika zarówno przed, jak i po zalogowaniu z wykorzystaniem protokołu Basic Authorization

Wyświetlanie polskich znaków w konsoli

sudo dpkg-reconfigure console-setup

 • Kodowanie używane w konsoli: UTF-8
 • Zestaw znaków: Złożony – łaciński, cyrylica słowiańska, grecki
 • Czcionka dla konsoli: Fixed (domyślnie)
 • Wielkość czcionki: 16 (domyślnie)
apache | nginx | Opublikowano 04:55 09-03-2010. Ostatnia modyfikacja 11:29 19-05-2014 |
comments powered by Disqus