apohllo.pl
więcej niż strona domowa...
 

Instalacja Rails 3.2 pod Ubuntu

Instrukcja instalacji Ruby on Rails w wersji 3.2.2 pod Ubuntu (testowane w wersji 11.04)

1. Instalacja Rubiego w wersji 1.9.3

Postępujemy zgodnie z instrukcją instalacji Rubiego

2. Instalacja Railsów w wersji 3.2.2

W konsoli wpisujemy poleceni instalacji Railsów gem install rails:

$ gem install rails
Fetching: i18n-0.6.0.gem (100%)
Fetching: multi_json-1.0.4.gem (100%)
Fetching: activesupport-3.2.1.gem (100%)
Fetching: builder-3.0.0.gem (100%)
Fetching: activemodel-3.2.1.gem (100%)
Fetching: rack-1.4.1.gem (100%)
Fetching: rack-cache-1.1.gem (100%)
Fetching: rack-test-0.6.1.gem (100%)
Fetching: journey-1.0.1.gem (100%)
Fetching: hike-1.2.1.gem (100%)
Fetching: tilt-1.3.3.gem (100%)
...

Na początku wydaje się, że polecenie zamarło, ale trzeba trochę odczekać. Jeśli wynik jest inny niż powyższy, należy dokładnie przeczytać komunikat błędu.

3. Instalacja biblioteki TheRubyRacer

Wbrew pozorom pomimo instalacji wielu zależności, konfiguracja Railsów nie jest jeszcze skończona. Ze względu na dodanie w wersji 3.1 asset pipline konieczne jest jeszcze doinstalowanie biblioteki pozwalającej na uruchamianie Javascriptu po stronie serwera. Istnieje kilka opcji, ale instalacja gemu therubyracer powinna przebiegać bez problemów:

$ gem install therubyracer

4. Wygenerowanie przykładowej aplikacji

Po instalacji gemu therubyracer możemy wygenerować nową aplikację:

$ rails new library
   create 
   create README.rdoc
   create Rakefile
   create config.ru
   create .gitignore
   create Gemfile
   create app
   create app/assets/images/rails.png
   create app/assets/javascripts/application.js
   create app/assets/stylesheets/application.css
   create app/controllers/application_controller.rb
   create app/helpers/application_helper.rb
   create app/mailers
   create app/models
...

5. Konfiguracja aplikacji

Pomimo tego, że aplikacja została wygenerowana pomyślnie konieczne jest jeszcze wskazanie biblioteki używanej do obsługi Javascriptu. W tym celu w pliku Gemfile w katalogu głównym aplikacji musimy dodać następującą linijkę

gem "therubyracer"

Następnie wywołujemy komendę bundle w katalogu aplikacji:

$ cd library
$ bundle
Using rake (0.9.2.2) 
Using i18n (0.6.0) 
Using multi_json (1.0.4) 
Using activesupport (3.2.1) 
Using builder (3.0.0) 
Using activemodel (3.2.1) 
Using erubis (2.7.0) 
Using journey (1.0.1) 
Using rack (1.4.1) 
...

5. Dodanie przykładowej funkcjonalności

Na koniec możemy wygenerować przykładowy scaffold, żeby czy wszystko działa jak należy:

$ rails g scaffold author name:string surname:string
   invoke active_record
   create  db/migrate/20120205195252_create_authors.rb
   create  app/models/author.rb
   invoke  test_unit
   create   test/unit/author_test.rb
   create   test/fixtures/authors.yml
    route resources :authors
...
$ rake db:migrate
== CreateAuthors: migrating ==================================================
-- create_table(:authors)
  -> 0.0011s
== CreateAuthors: migrated (0.0012s) =========================================
$ rails s
=> Booting WEBrick
=> Rails 3.2.1 application starting in development on http://0.0.0.0:3000
=> Call with -d to detach
=> Ctrl-C to shutdown server
[2012-02-05 20:54:10] INFO WEBrick 1.3.1
[2012-02-05 20:54:10] INFO ruby 1.9.3 (2011-10-30) [i686-linux]
[2012-02-05 20:54:10] INFO WEBrick::HTTPServer#start: pid=21730 port=3000

Jeśli w przeglądarce wejdziemy po adres http://localhost:3000/authors powinniśmy zobaczyć następującą treść:

widok scaffoldu authors

ruby | rails | ubuntu | Opublikowano 13:55 05-02-2012. Ostatnia modyfikacja 17:17 08-02-2012 |
comments powered by Disqus