apohllo.pl
więcej niż strona domowa...
 

Rola BD

Przyczyny wykorzystania systemów bazodanowych:
  • jednolity interfejs programistyczny – np. język SQL
  • wydajność
  • spójność danych
Z terminem baza danych stowarzyszone są następujące pojęcia:
  • schemat bazy danych – abstrakcyjny opis struktury danych.
  • instancja bazy danych – zbiór konkretnych danych, zgromadzonych w działającym systemie informatycznym.
  • system zarządzania bazą danych – program komputerowy, które implementuje funkcjonalności związane z obsługą danych (przykłady: MySQL, MS Access).

Rozróżnienie: dana/informacja.

dydaktyka | db | Opublikowano 08:48 26-02-2007. Ostatnia modyfikacja 09:01 03-05-2007 |
comments powered by Disqus