apohllo.pl
więcej niż strona domowa...

Tag: db (13)

 • Rod - Ruby Object Database
  blog/rod-ruby-object-database | Dodano: 09-06-2011 | Zmodyfikowano: 09-06-2011
  Rok temu na EuRuKo miałem superkrótką prezentacje na temat biblioteki Rod mojego autorstwa. Wtedy rozwinąłem ten skrót jako “Read-only database”, co wywołało gromki śmiech, bo po co komu baza danych tylko do odczytu? Obecnie nazwę rozwijam (oczywiście jest w tym przesada) jako Ruby...
  db | ruby | rod
 • Bazy danych I
  dydaktyka/bazy-i | Dodano: 25-02-2007 | Zmodyfikowano: 07-03-2011
  Zajęcia z “Baz danych” dla I roku EPI odbywają się w sali 2.109. Grupy ćwiczeniowe: pn. 14.30 – 16.00 I grupa Konsultacje: śr. 16.00 – 17.30 Harmonogram zajęć: zaj. nr 1 – wprowadzenie do problematyki zaj. nr 2 – wprowadzenie do ERD zaj. nr...
  dydaktyka | db
 • Wprowadzenie
  dydaktyka/bazy-i/wprowadzenie | Dodano: 25-02-2007 | Zmodyfikowano: 22-02-2011
  Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze współczesnymi metodologiami i narzędziami wykorzystywanymi do projektowania baz danych. Zajęcia będą odbywać się w oparciu o książkę J. Ullmana oraz J. Widom “Podstawowy wykład z systemów baz danych”, WNT, Warszawa 1999. Zajęcia mają...
  dydaktyka | db | erd | rdb | dia | openoffice | rmbench
 • Diagramy UML
  dydaktyka/bazy-i/diagramy-uml | Dodano: 10-03-2010 | Zmodyfikowano: 10-03-2010
  UML = Unified Modeling Language Język UML definiuje obecnie kilkanaście różnych typów diagramów. Spośród nich najbliższe diagramom ER są diagramy klas i tylko one zostaną (bardzo pobieżnie) omówione. Pojęcia podstawowe Diagramy klas pozwalają w sposób graficzny opisywać model...
  db | uml
 • Modelowanie konceptualne
  dydaktyka/bazy-i/m-konceptualne | Dodano: 26-02-2007 | Zmodyfikowano: 10-03-2010
  Opis rzeczywistości klasy, obiekty, relacje procesy, zdarzenia Pojęcia podstawowe obiekty = encje = instancje – istniejące niezależnie i dające się zidentyfikować elementy rzeczywistości. Najczęściej opisywane za pomocą rzeczowników lub nazw własnych. Przykłady: osoba, Jan...
  dydaktyka | db | erd | isa
 • Diagramy ER
  dydaktyka/bazy-i/erd | Dodano: 10-03-2010 | Zmodyfikowano: 10-03-2010
  Diagramy ER = diagramy związków-encji = entity-relationship diagrams Elementy podstawowe Diagramy związków-encji pozwalają w sposób graficzny opisywać model konceptualny. Do podstawowych elementów diagramów ER należą: zbiory encji reprezentowane przez prostokąty, które w...
  db | erd
 • Podstawy SQL
  dydaktyka/bazy-i/sql | Dodano: 26-02-2007 | Zmodyfikowano: 31-10-2009
  Uwaga: przedstawione tutaj polecenia zapisane są w dialekcie MySQL. W innych SZBD mogą one nie działać dokładnie tak, jak to przedstawiono poniżej. W razie wątpliwości należy sprawdzić dokumentację odpowiedniego SZBD (np. na gotAPI.com). Definiowanie schematu bazy danych Plecenie CREATE...
  dydaktyka | db | sql
 • Przekształcanie
  dydaktyka/bazy-i/przeksztalcanie | Dodano: 26-02-2007 | Zmodyfikowano: 13-05-2009
  Przekształcanie modelu konceptualnego do modelu relacyjnego. Zbiory encji Zbiory encji przekształcane są w relacje, a towarzyszące im atrybuty w odpowiednie atrybuty relacji: Osoby (Imię, Nazwisko, PESEL , Wiek) Relacje, które odpowiadają zbiorom słabych encji, poza własnymi...
  dydaktyka | db | erd | rdb
 • Modelowanie relacyjne
  dydaktyka/bazy-i/m-relacyjne | Dodano: 26-02-2007 | Zmodyfikowano: 22-04-2009
  Relacyjny model danych Na wstępie należy podkreślić, że znaczenie pojęcia relacji wykorzystywanego w relacyjnym modelu baz danych jest inne niż pojęcia relacji (tzn. związku), występującego w modelu konceptualnym. Podstawowymi pojęciami wykorzystywanymi w modelach relacyjnych są: relacje...
  db | rdb
 • Dodawanie relacji isa
  dydaktyka/bazy-i/aktualnosci/dodawanie-relacji-isa | Dodano: 29-03-2009 | Zmodyfikowano: 29-03-2009
  Aby dodać relację isa do programu Dia należy wykonać następujące kroki: Pobrać plik zawierający symbol relacji isa i zachować na dysku w łatwo dostępnym miejscu. W programie Dia w boczny panelu wybrać z menu pozycję Plik -> Arkusze i obiekty…. W pojawiającym się oknie dialogowym...
  dydaktyka | db | erd | dia | isa
 • Normalizacja
  dydaktyka/bazy-i/normalizacja | Dodano: 26-02-2007 | Zmodyfikowano: 05-05-2008
  Normalizacja schematu bazy danych polega na jego przekształceniu, do postaci, w której nie będą występowały następujące anomalie: redundancja – powtarzające się dane a. modyfikacji – zmodyfikowanie wartości atrybutu jednej krotki może wymagać zmodyfikowania wartości atrybutów...
  dydaktyka | db | rdb | 3NF | BCNF | 4NF
 • Rola BD
  dydaktyka/bazy-i/rola-bd | Dodano: 26-02-2007 | Zmodyfikowano: 03-05-2007
  Przyczyny wykorzystania systemów bazodanowych: jednolity interfejs programistyczny – np. język SQL wydajność spójność danych Z terminem baza danych stowarzyszone są następujące pojęcia: schemat bazy danych – abstrakcyjny opis struktury danych. instancja bazy danych...
  dydaktyka | db
 • Aktualności
  dydaktyka/bazy-i/aktualnosci | Dodano: 28-02-2007 | Zmodyfikowano: 03-05-2007

  db