apohllo.pl
więcej niż strona domowa...
 

Dodawanie relacji isa

Aby dodać relację isa do programu Dia należy wykonać następujące kroki:
  1. Pobrać plik zawierający symbol relacji isa i zachować na dysku w łatwo dostępnym miejscu.
  2. W programie Dia w boczny panelu wybrać z menu pozycję Plik -> Arkusze i obiekty….
  3. W pojawiającym się oknie dialogowym po lewej stronie odnaleźć zestaw symboli ER (po jego wybraniu w panelu poniżej pola wyboru powinny pojawić się symbol zbioru encji, atrybutu, związku, etc.).
  4. Kliknąć przyciska Nowy znajdujący się w lewym dolnym rogu okienka dialogowego.
  5. W nowootwartym oknie dialogowym zaznaczyć opcję Kształt SVG (jest ona domyślnie wybrana) i po kliknięci przycisku Przeglądaj, odnaleźć zapisany na dysku plik, zawierający symbol relacji isa.
  6. Kliknąć przycisk OK, co powinno spowodować zamknięcie okienka dialogowego Dodaj.
  7. W okienku dialogowym Arkusze i obiekty kliknąć przycisk Zastosuj a potem Zamknij.

W wyniku tych operacji w zbiorze symboli ER powinien pojawić się nowy symbol reprezentowany za pomocą niebieskiej litery C, na tle czerwonego trójkąta (jest to skrót od Custom – symbol użytkownika).

Jeśli w trakcie wykonywania powyższych operacji pojawią się jakieś problemy, należy je zignorować. Jeśli natomiast powyższa operacja spowoduje zamknięcie aplikacji, można spróbować powtórzyć procedurę :) Jeśli i to się nie powiedzie, można jako symbolu relacji isa użyć zwykłego trójkąta, stworzonego za pomocą standardowego narzędzia Wielokąt.

dydaktyka | db | erd | dia | isa | Opublikowano 04:56 29-03-2009. Ostatnia modyfikacja 08:43 29-03-2009 |
comments powered by Disqus