apohllo.pl
więcej niż strona domowa...

Tag: erd (6)

 • Model konceptualny
  dydaktyka/interfejsy-graficzne/model-konceptualny | Dodano: 03-11-2011 | Zmodyfikowano: 03-11-2011
  Model konceptualny dla projektu może być wykonany jako diagramu ERD lud diagramu klas UML. Diagram powinien być opatrzony: tytułem projektu nazwiskiem/nazwiskami autorów datą powstania Diagram ten powinien obejmować najistotniejsze, z punktu widzenia implementacji systemu, zbiory...
  erd | ig
 • Wprowadzenie
  dydaktyka/bazy-i/wprowadzenie | Dodano: 25-02-2007 | Zmodyfikowano: 22-02-2011
  Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze współczesnymi metodologiami i narzędziami wykorzystywanymi do projektowania baz danych. Zajęcia będą odbywać się w oparciu o książkę J. Ullmana oraz J. Widom “Podstawowy wykład z systemów baz danych”, WNT, Warszawa 1999. Zajęcia mają...
  dydaktyka | db | erd | rdb | dia | openoffice | rmbench
 • Modelowanie konceptualne
  dydaktyka/bazy-i/m-konceptualne | Dodano: 26-02-2007 | Zmodyfikowano: 10-03-2010
  Opis rzeczywistości klasy, obiekty, relacje procesy, zdarzenia Pojęcia podstawowe obiekty = encje = instancje – istniejące niezależnie i dające się zidentyfikować elementy rzeczywistości. Najczęściej opisywane za pomocą rzeczowników lub nazw własnych. Przykłady: osoba, Jan...
  dydaktyka | db | erd | isa
 • Diagramy ER
  dydaktyka/bazy-i/erd | Dodano: 10-03-2010 | Zmodyfikowano: 10-03-2010
  Diagramy ER = diagramy związków-encji = entity-relationship diagrams Elementy podstawowe Diagramy związków-encji pozwalają w sposób graficzny opisywać model konceptualny. Do podstawowych elementów diagramów ER należą: zbiory encji reprezentowane przez prostokąty, które w...
  db | erd
 • Przekształcanie
  dydaktyka/bazy-i/przeksztalcanie | Dodano: 26-02-2007 | Zmodyfikowano: 13-05-2009
  Przekształcanie modelu konceptualnego do modelu relacyjnego. Zbiory encji Zbiory encji przekształcane są w relacje, a towarzyszące im atrybuty w odpowiednie atrybuty relacji: Osoby (Imię, Nazwisko, PESEL , Wiek) Relacje, które odpowiadają zbiorom słabych encji, poza własnymi...
  dydaktyka | db | erd | rdb
 • Dodawanie relacji isa
  dydaktyka/bazy-i/aktualnosci/dodawanie-relacji-isa | Dodano: 29-03-2009 | Zmodyfikowano: 29-03-2009
  Aby dodać relację isa do programu Dia należy wykonać następujące kroki: Pobrać plik zawierający symbol relacji isa i zachować na dysku w łatwo dostępnym miejscu. W programie Dia w boczny panelu wybrać z menu pozycję Plik -> Arkusze i obiekty…. W pojawiającym się oknie dialogowym...
  dydaktyka | db | erd | dia | isa