apohllo.pl
więcej niż strona domowa...

Tag: sql (1)

  • Podstawy SQL
    dydaktyka/bazy-i/sql | Dodano: 26-02-2007 | Zmodyfikowano: 31-10-2009
    Uwaga: przedstawione tutaj polecenia zapisane są w dialekcie MySQL. W innych SZBD mogą one nie działać dokładnie tak, jak to przedstawiono poniżej. W razie wątpliwości należy sprawdzić dokumentację odpowiedniego SZBD (np. na gotAPI.com). Definiowanie schematu bazy danych Plecenie CREATE...
    dydaktyka | db | sql