apohllo.pl
więcej niż strona domowa...

Tag: rmbench (3)

 • Wprowadzenie
  dydaktyka/bazy-i/wprowadzenie | Dodano: 25-02-2007 | Zmodyfikowano: 22-02-2011
  Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze współczesnymi metodologiami i narzędziami wykorzystywanymi do projektowania baz danych. Zajęcia będą odbywać się w oparciu o książkę J. Ullmana oraz J. Widom “Podstawowy wykład z systemów baz danych”, WNT, Warszawa 1999. Zajęcia mają...
  dydaktyka | db | erd | rdb | dia | openoffice | rmbench
 • Projekty BD
  dydaktyka/bazy-i/aktualnosci/projekty, bd | Dodano: 27-05-2009 | Zmodyfikowano: 27-05-2009
  Projekty należy oddać do 10 czerwca br. (tzn. na ostatnich zajęciach). Wymagania dotyczące dokumentacji projektu: Powinna być estetyczna. Powinna zawierać stronę tytułową, na której widnieć będzie tytuł projektu, nazwisko (nazwiska) osoby go realizującej oraz numer grupy. Powinna...
  rmbench | 4NF | bd
 • RMBench
  dydaktyka/bazy-i/aktualnosci/rmbench | Dodano: 21-05-2007 | Zmodyfikowano: 21-05-2007
  Tworzenie nowego modelu w Eclipse: W oknie navigator klikamy prawym klawiszem -> New Project General -> Project, klawisz Next Wprowadzamy nazwę projektu Klikamy Finish Klikamy prawym klawiszem na nowym projekcie -> New -> Other… RMBench -> RMBench model...
  dydaktyka | rmbench