apohllo.pl
więcej niż strona domowa...
 

Wprowadzenie

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze współczesnymi metodologiami i narzędziami wykorzystywanymi do projektowania baz danych.

Zajęcia będą odbywać się w oparciu o książkę J. Ullmana oraz J. Widom “Podstawowy wykład z systemów baz danych”, WNT, Warszawa 1999.

Zajęcia mają charakter laboratoryjno-projektowy, tzn. aby uzyskać zaliczenie należy zaprojektować oraz zrealizować system oparty o bazę danych. Przewidziane jest również jedno kolokwium zaliczeniowe. Zajęcia laboratoryjne poświęcone będą zapoznaniu się z narzędziami wykorzystywanymi do realizacji projektu, a także rozwijaniu projektu w oparciu o technologie prezentowane w ramach wykładu.

W czasie realizacji projektu będą wykorzystywane następujące narzędzia: Program zajęć:
dydaktyka | db | erd | rdb | dia | openoffice | rmbench | Opublikowano 23:21 25-02-2007. Ostatnia modyfikacja 03:43 22-02-2011 |
comments powered by Disqus