apohllo.pl
więcej niż strona domowa...

Tag: rdb (4)

 • Wprowadzenie
  dydaktyka/bazy-i/wprowadzenie | Dodano: 25-02-2007 | Zmodyfikowano: 22-02-2011
  Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze współczesnymi metodologiami i narzędziami wykorzystywanymi do projektowania baz danych. Zajęcia będą odbywać się w oparciu o książkę J. Ullmana oraz J. Widom “Podstawowy wykład z systemów baz danych”, WNT, Warszawa 1999. Zajęcia mają...
  dydaktyka | db | erd | rdb | dia | openoffice | rmbench
 • Przekształcanie
  dydaktyka/bazy-i/przeksztalcanie | Dodano: 26-02-2007 | Zmodyfikowano: 13-05-2009
  Przekształcanie modelu konceptualnego do modelu relacyjnego. Zbiory encji Zbiory encji przekształcane są w relacje, a towarzyszące im atrybuty w odpowiednie atrybuty relacji: Osoby (Imię, Nazwisko, PESEL , Wiek) Relacje, które odpowiadają zbiorom słabych encji, poza własnymi...
  dydaktyka | db | erd | rdb
 • Modelowanie relacyjne
  dydaktyka/bazy-i/m-relacyjne | Dodano: 26-02-2007 | Zmodyfikowano: 22-04-2009
  Relacyjny model danych Na wstępie należy podkreślić, że znaczenie pojęcia relacji wykorzystywanego w relacyjnym modelu baz danych jest inne niż pojęcia relacji (tzn. związku), występującego w modelu konceptualnym. Podstawowymi pojęciami wykorzystywanymi w modelach relacyjnych są: relacje...
  db | rdb
 • Normalizacja
  dydaktyka/bazy-i/normalizacja | Dodano: 26-02-2007 | Zmodyfikowano: 05-05-2008
  Normalizacja schematu bazy danych polega na jego przekształceniu, do postaci, w której nie będą występowały następujące anomalie: redundancja – powtarzające się dane a. modyfikacji – zmodyfikowanie wartości atrybutu jednej krotki może wymagać zmodyfikowania wartości atrybutów...
  dydaktyka | db | rdb | 3NF | BCNF | 4NF